Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o. otrzymało Subwencje Finansowe, podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

Zielonka Flexi Pass BenefitSystems FitProfit OK System SK Bank. Jestem z ząbek.
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Basen i strefa spa czynne codziennie w godzinach 6:00-23:00.
Opłata za sauny jest wliczona w cenę wejścia na basen!

Cennik usług

   

CENNIK USŁUG ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNO-SPORTOWEGO - KRYTEJ PŁYWALNI W ZĄBKACH 

I. Cennik usług za korzystanie ze wszystkich urządzeń części basenowej Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego - krytej pływalni w Ząbkach:

1. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni:

1) cena biletu normalnego – 16 zł, ( do godziny 16:00), 18 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego – 10 zł, (do godziny 16:00), 12 zł (po godzinie 16:00)


2. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni dla posiadacza
Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:

1) cena biletu normalnego – 12 zł, (do godziny 16:00),  13 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego – 7 zł, (do godziny 16:00),  9 zł (po godzinie 16:00)

3. Cena za 60 minutowe korzystanie z krytej pływalni dla posiadacza Karty Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka”:

1) cena biletu normalnego – 13 zł, ( do godziny 16:00)  15 zł (po godzinie 16:00)

2) cena biletu ulgowego – 7 zł, (do godziny 16:00)  9 zł (po godzinie 16:00)

 
4. Cena kolejnych, dodatkowych minut po przekroczeniu 60 minut korzystania z krytej pływalni dla wszystkich klientów:

1) cena za każdą pełną 1 minutę – 0,30 zł – dla  biletu normalnego,

2) cena za każdą pełną 1 minutę – 0,20 zł – dla biletu ulgowego.

 

Ceny po godzinie 16:00 obowiązują od 6:00 do 23:00 w weekendy i święta.

Osoby od 18 do 65 roku życia rozliczane są wg cennika normalnego.

Dzieci od lat 4, młodzież szkolna i akademicka do lat 25, osoby powyżej 65 roku życia, a także osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie rozliczani są wg cennika ulgowego (po okazaniu stosownego dokumentu).

Dzieci do lat 4 korzystają z krytej pływalni bezpłatnie na warunkach określonych w regulaminie korzystania z części basenowej.

W przypadku, gdy w ramach wejścia rodzinnego z krytej pływalni zamierza korzystać więcej niż 3 dzieci, na każde kolejne dziecko należy kupić bilet ulgowy. 

Weterani oraz weterani poszkodowani korzystają z pływalni bezpłatnie, dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

5. Opłaty zniżkowe:

1) Karnety

Usługa

Cena karnetu (w zł)

Wartość do wykorzystania (w zł)

Okres ważności karnetu

Karnet błękitny

100

105

90 dni

Karnet srebrny

300

321

180 dni

Karnet złoty

1000

1100

365 dni

Za pobyt w części basenowej do 60 min pobierana jest z karnetu cena w wysokości określonej w cenniku. Opłata za pobyt w części basenowej powyżej 60 minut pobierana jest z karnetu za każdą pełną minutę pobytu na terenie części basenowej, według cen dla biletów normalnych lub ulgowych.

Kaucja za wydanie karnetu wynosi 9 zł.

Cena za wydanie duplikatu karnetu wynosi 25 zł.


2) Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus”:

            Dzień

Rodzaj wejścia

Czas        

Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                                  od 16:00

Dopłata zł/min/osobę

poniedziałek - piątek

Bilet rodzinny 1+1

60 min

         23                                                                 27

0,30 zł - bilet normalny

0,20 zł - bilet ulgowy

Bilet rodzinny 1+2

60 min

         31                                                                 35

Bilet rodzinny 1+3

60 min

         37                                                                 41

sobota i niedziela

Bilet rodzinny 1+1

60 min

28

Bilet rodzinny 1+2

60 min

36

Bilet rodzinny 1+3

60 min

43

 

3) Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus” z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:

Dzień

Rodzaj wejścia

       Czas          

Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                             od 16:00

Dopłata zł/min/osobę

poniedziałek - piątek

Bilet rodzinny 1+1

60 min

        17                                                          21

 

 

0,30 zł - bilet normalny

 

0,20 zł - bilet ulgowy

 

Bilet rodzinny 1+2

60 min

        23                                                          27             

Bilet rodzinny 1+3

60 min

        28                                                          32

sobota i niedziela

Bilet rodzinny 1+1

60 min

22

Bilet rodzinny 1+2

60 min

28

Bilet rodzinny 1+3

60 min

34

 

4) Ceny wejść rodzinnych „jeden rodzic plus” z Kartą Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka”:

 

Dzień

 

 

Rodzaj wejścia

 

    czas       

Cena za wejście rodzinne (w zł)

                                                                      do 16:00                                po 16:00

 

Dopłata zł/min/osobę

Poniedziałek- piątek

Bilet rodzinny 1+1

60 min

19                                        23

 

 

0,30 zł - bilet normalny

 

 0,20 zł - bilet ulgowy

 

Bilet rodzinny 1+2

60 min

27                                        31

Bilet rodzinny 1+3

60 min

33                                        37

Sobota i niedziela

Bilet rodzinny 1+1

60 min

24

Bilet rodzinny 1+2

60 min

32

Bilet rodzinny 1+3

60 min

39

   

5) Ceny wejść rodzinnych „dwoje rodziców plus”:

Dzień

Rodzaj wejścia

Czas        

Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                          od 16:00   

Dopłata zł/min/osobę

poniedziałek - piątek

Bilet rodzinny 2+1

60 min

        34                                                      38

 

0,30 zł - bilet normalny

 

 0,20 zł - bilet ulgowy

 

Bilet rodzinny 2+2

60 min

        45                                                      49

Bilet rodzinny 2+3

60 min

        50                                                      54

sobota i niedziela

Bilet rodzinny 2+1

60 min

42

Bilet rodzinny 2+2

60 min

50

Bilet rodzinny 2+3

60 min

57

 

6) Ceny wejść rodzinnych „dwoje rodziców plus” z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:

Dzień

Rodzaj wejścia

   Czas        

Cena za wejście rodzinne (w zł)

do 16:00                                                    od 16:00

Dopłata zł/min/osobę

poniedziałek - piątek

Bilet rodzinny 2+1

60 min

           28                                                           32

 

0,30 zł - bilet normalny

 

 0,20 zł - bilet ulgowy

 

Bilet rodzinny 2+2

60 min

           34                                                           38

Bilet rodzinny 2+3

60 min

           38                                                           42

sobota i niedziela

Bilet rodzinny 2+1

60 min

33

Bilet rodzinny 2+2

60 min

39

Bilet rodzinny 2+3

60 min

44

 

7) Ceny wejść rodzinnych „dwoje rodziców plus” z Kartą Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka”:

 

Dzień

 

 

Rodzaj wejścia

 

   czas       

 

Cena za wejście rodzinne
(w zł)        

                                            do 16:00                     po  16:00

 

Dopłata zł/min/osobę

Poniedziałek- piątek

Bilet rodzinny 2+1

60 min

30                                 34

 

 

0,30 zł - bilet normalny

 

 0,20 zł - bilet ulgowy

 

Bilet rodzinny 2+2

60 min

   41                                  45   

Bilet rodzinny 2+3

60 min

46                                 50

Sobota i niedziela

Bilet rodzinny 2+1

60 min

38

Bilet rodzinny 2+2

60 min

46

Bilet rodzinny 2+3

60 min

53

 

8) Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób):

Dzień

Godziny

Czas 

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Cena podstawowa

(w zł)

Dopłata zł/min          

Cena podstawowa (w zł)

Dopłata zł/min

poniedziałek - piątek

06:00-17:00

60 min.

13

zgodnie

z  cennikiem

8

zgodnie z cennikiem

 

     Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.

9) Ceny wejść rekreacyjnych dla grup zorganizowanych (min. 15 osób) z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek”:

Dzień

Godziny

Czas

Bilet normalny

Bilet ulgowy

Cena podstawowa(w zł)

Dopłata zł/min        

Cena podstawowa (w zł)

Dopłata zł/min

poniedziałek - piątek

06:00-17:00

60 min.

10

zgodnie

z cennikiem

6

zgodnie

z cennikiem

   
Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.

 

6. Cena za 60 minutowe wynajęcie toru basenowego – 210 zł.

7. Ceny wynajęcia instruktora:

1)   wynajęcie instruktora na 60 min dla osób posiadających Kartę Mieszkańca „Jestem z Ząbek”  - indywidualnie  - 60 zł,  dla grup zorganizowanych od 2 do 15 osób - 80 zł,

2)   wynajęcie instruktora na 60 min dla osób nieposiadających Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”  - indywidualnie - 70 zł  dla grup zorganizowanych od 2 do 15 osób - 90 zł,

3)   wynajęcie instruktorów na 60 min dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób posiadających Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” - 90 zł.

8. Czas 60 minut korzystania z krytej pływalni naliczany jest od momentu przejścia przy kasie do chwili odczytania pamięci transpondera przez obsługę kas przy wychodzeniu (lub czytnik).

9. Cena za zagubiony transponder wynosi 200 zł.  W przypadku jego oddania w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło zagubienie transpondera, z powyższej opłaty potrącana jest kwota w wysokości 50 zł.

10. Bony upominkowe (basen, kręgielnia, squash, masaż): wartość bonu wg cennika usług, bon jest bezterminowy.

11. Zmiana obuwia przed wejściem na płytę basenu jest obowiązkowa. Jeśli klient nie posiada własnego worka na obuwie zewnętrzne może go zakupić w kasach pływalni w cenie 0,30 zł. 

 

Redaktor Naczelny:
Łukasz Majchrzyk
tel. 887 284 300
e-mail: redaktor@zabki.pl
e-mail: agnieszka.maciazek@mcszabki.pl

Lista poprzednich numerów