Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o. otrzymało Subwencje Finansowe, podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

Zielonka Flexi Pass BenefitSystems FitProfit OK System SK Bank. Jestem z ząbek.
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Basen i strefa spa czynne codziennie w godzinach 6:00-23:00.
Opłata za sauny jest wliczona w cenę wejścia na basen!

Regulamin gabinetu masażu

REGULAMIN GABINETU MASAŻU

 1. Organizatorem Gabinetu Masażu jest Miejskie Centrum Sporu w Ząbkach Sp. z o. o. – Zarządca Obiektu.

 2. Korzystanie z usług gabinetu masażu równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet masażu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 3. Klientem gabinetu masażu może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za zgodą rodziców.

 4. Personel gabinetu masażu zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu masażu i wykonywanej usługi oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań.

 5. Personel gabinetu masażu zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta.

 6. Do gabinetu masażu obowiązują zapisy. Terminy i godziny ustalane są osobiście lub telefonicznie w kasach.

 7. Klient ma możliwość przełożenia lub odwołania telefonicznie zarezerwowanego masażu co najmniej na 2 h przed zarezerwowanym terminem.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu do 24 godzin przed jego terminem.

 9. Opłaty za masaż pobierane są w kasach bezpośrednio przed wejściem do gabinetu masażu wg obowiązującego cennika i nie podlegają zwrotowi.

 10. W trosce o wysoką jakość usług, klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku masaż zostanie skrócony o liczbę spóźnionych minut. Czas podany obejmuje przygotowanie przed i po masażu oraz czas samego masażu. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest dopłata wg taryfikatora wejścia na rekreację.

 11. Klienta gabinetu obowiązuje przed wejściem: zmiana obuwia na klapki basenowe, przebranie się w strój sportowy w przebieralni i umycie ciała pod prysznicem.

 12. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje np. agresja itp. W takiej sytuacji opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona.

 1. Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych. Opłata za masaż zostanie pobrana, jak za odbyty masaż.

 1. Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w gabinecie po wykonaniu usługi.

 1. Każdy klient gabinetu masażu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

Redaktor Naczelny:
Łukasz Majchrzyk
tel. 887 284 300
e-mail: redaktor@zabki.pl
e-mail: agnieszka.maciazek@mcszabki.pl

Lista poprzednich numerów