Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o. otrzymało Subwencje Finansowe, podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.

Zielonka Flexi Pass BenefitSystems FitProfit OK System SK Bank. Jestem z ząbek.
Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki

Basen i strefa spa czynne codziennie w godzinach 6:00-23:00.
Opłata za sauny jest wliczona w cenę wejścia na basen!

Zasady

ZASADY UCZESTNICTWA OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH ZORGANIZOWANYCH NA BASENIE

 

ZASADY UCZESTNICTWA OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH ZAJĘCIACH ZORGANIZOWANYCH NA BASENIE

1.    Każdy Klient, który wykupuje karnet lub bilet uprawniający do uczestniczenia w zajęciach zobowiązuje się tym samym do przestrzegania zasad obowiązujących na zajęciach, regulaminu korzystania z hali basenowej i regulaminu obiektu.

2.    Korzystanie z zajęć odbywa się na podstawie biletu jednorazowego lub karnetu na konkretną grupę, opłacanego w kasie pływalni.

3.    Zapisy na zajęcia odbywają się w Biurze Obsługi Klienta.

4.    Wejście na bilet jednorazowy może mieć miejsce tylko w ramach wolnych miejsc w grupie.

5.    Karnetu nie wolno odstępować osobom trzecim.

6.    Karnet ma określony termin ważności i nie podlega zwrotowi.

7.    Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części należności za zakupiony karnet. Niewykorzystane zajęcia w danym cyklu nie przechodzą na kolejny. Jeśli po zakończeniu ważności karnetu, uczestnika nie będzie na 4 kolejnych zajęciach, zostaje automatycznie wypisany z grupy. Szczególne okoliczności ustalane są z Kierownictwem pływalni.

8.    Zajęcia  niewykorzystane na karnecie (choroba, wyjazd, brak adaptacji dziecka itp.) można  odebrać w formie wejść jednorazowych na pływanie rekreacyjne, w ciągu miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego:

a)    nauka pływania dla dzieci od 3 miesięcy do 5 lat

1 zajęcia= wejście dla 1 osoby dorosłej + dziecko na 60 min. w strefie mokrej,

b)    nauka pływania dla dorosłych

1 zajęcia = wejście dla 1 osoby dorosłej na 120 min. w strefie mokrej,

c)    aqua fitness (aqua zumba, aqua aerobic)-

1 zajęcia= wejście dla 1 osoby dorosłej na 60 min. w strefie mokrej,

d)    zajęcia rehabilitacyjno-gimnastyczne dla dorosłych-

1 zajęcia = wejście dla 1 osoby dorosłej na 85 min. w strefie mokrej.

e)    korektywa dla dzieci

1 zajęcia =wejście dla dziecka na 60 min. w strefie mokrej.

f)     nauka pływania dla dzieci od 5 roku życia - 

1 zajęcia =wejście dla  dziecka  i os. dorosłej na 60 min. w strefie mokrej.

9.    Wykupienie zajęć jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

10. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.

11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie pływalni, może zostać ustalony inny termin odrobienia zajęć.

12. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy/trenerzy. Należy stosować się do ich poleceń. Prowadzący nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do ich wskazówek.

13. Pływalnia zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora, zasad oraz grafiku zajęć w trakcie trwania cyklu.

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Spóźnienie na zajęcia może skutkować sprzedaniem na miejsce nieobecnego uczestnika jednorazowego biletu innemu klientowi.

15. Pływalnia zastrzega sobie prawo do likwidacji grupy, z uwagi na niską frekwencję na zajęciach.

16. Udział w zajęciach zorganizowanych Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach jest równoznaczny z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. w celach informacyjnych i marketingowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

17. Wykupienie zajęć jest równoznaczne ze złożeniem pisemnego oświadczenia  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uczestnictwa w zajęciach.

18.  Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość wzięcia udziału w zawodach.

I. NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

 1. 1.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub w cyklu dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.
 2. 2.    Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych do wieku i poziomu zaawansowania ćwiczących.
 3. 3.    Grupa liczy od 8 do 12 osób.
 4. 4.    O kwalifikacji do konkretnej grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia na podstawie przeprowadzonego testu umiejętności.
 5. 5.    Zajęcia prowadzone są, zgodnie z programem nauczania określającym stopniowanie zadań   i umiejętności w poszczególnych grupach.
 6. 6.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 65 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 45 minut- czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu doliczana jest dopłata wg. taryfikatora.

II. NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (4-5 LAT)

 1. 1.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu 6 lub 12 zajęć (1x lub 2x w tygodniu), wg. ustalonego grafiku zajęć.
 2. 2.    Karnet na zajęcia ważny jest od 2-3 miesięcy, w zależności od liczby wykupionych wejść.
 3. 3.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 60 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 30 minut- czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata wg. taryfikatora.
 4. 4.    Zajęcia odbywają się w grupach dostosowanych liczebnością do wieku i poziomu zaawansowania ćwiczących.
 5. 5.    Grupy liczą od 8 do 12 uczestników. Każdemu dziecku towarzyszy w zajęciach jedno z rodziców/opiekunów. Drugi opiekun ma prawo wejścia na płytę pływalni jedynie w przypadku wykupienia usługi zgodnie z cennikiem.
 6. 6.    Opiekuna przebywającego na płycie pływalni robiącego zdjęcia i nagrywającego filmy bezwzględnie obowiązuje strój sportowy: klapki, spodenki, koszulka.
 7. 7.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z programem nauczania określającym stopniowanie zadań i umiejętności w poszczególnych grupach.
 8. 8.    Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach oraz na  pływalni (poza zajęciami) odpowiadają rodzice\opiekunowie.

III.  AQUA FITNESS

 1. 1.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.
 2. 2.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, w grupach maksymalnie 20-osobowych.
 3. 3.    Warunkiem istnienia grupy jest wykupienie przez uczestników minimum 8 karnetów.
 4. 4.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 65 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 45 minut -czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu doliczana jest dopłata wg. taryfikatora.
 5. 5.    W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy dostarczyć zgodę lekarza o braku przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w zajęciach.

IV. ZAJĘCIA REHABILITACYJNO – GIMNASTYCZNE DLA  DOROSŁYCH

 1. 1.    Zajęcia skierowane są do osób dorosłych, które cierpią na bóle pleców, kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych oraz stany zwyrodnieniowe.
 2. 2.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub w cyklu dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.
 3. 3.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 60 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 30 minut- czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata wg. taryfikatora.
 4. 4.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora -fizjoterapeutę, w grupach maksymalnie 15-osobowych.
 5. 5.    Program zajęć dostosowany jest do wieku i określonych schorzeń uczestników.

V. GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI

 1. 1.    Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7 – 15 lat.
 2. 2.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa umiejętność pływania.
 3. 3.    Zajęcia w karnecie wykupuje się w cyklu miesięcznym 2 x w tygodniu lub w cyklu dwumiesięcznym 1 x w tygodniu, wg. ustalonego grafiku zajęć.
 4. 4.    Wejście na pływalnię jest ograniczone czasowo do 65 minut przebywania w strefie mokrej (w tym 45 minut -czas trwania zajęć). Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dopłata wg. taryfikatora.
 5. 5.    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora - fizjoterapeutę, w grupach od 8 do 12 osób.
 6. 6.    O kwalifikacji do konkretnej grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia na podstawie przeprowadzonej konsultacji fizjoterapeutycznej.
 7. 7.    Program zajęć dostosowany jest do wieku i określonych wad postawy uczestników.

Redaktor Naczelny:
Łukasz Majchrzyk
tel. 887 284 300
e-mail: redaktor@zabki.pl
e-mail: agnieszka.maciazek@mcszabki.pl

Lista poprzednich numerów